اتهام متهم فساد اقتصادی، حمید باقری درمنی با محاسبه «شهروند»
 
180 میلیارد تومان نقد (غیر از باغ و املاک)
 

 

شهروند|  جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی متهم فساد اقتصادی صبح دیروز به ریاست قاضی صلواتی و به صورت علنی برگزار شد. افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری از شرکت نفت جی تا مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران از جمله اتهامات وی بود. در ۴ جلسه قبل کیفرخواست ۳۲۵ صفحه‌ای دادسرا توسط نماینده دادستان قرائت شد و حدود 4 طول کشید. پرونده ۱۵۵ جلد و ۳۳ نفر متهم دارد که ۵ نفر از متهمان فراری هستند.

 


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/141363/180-میلیارد-تومان-نقد- (غیر-از-باغ-و-املاک)