شماره ۲۲۶۹ | ۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۰ خرداد
صفحه را ببند
هلال
کارتون
image
جامعه
 گره‌هایی که با توسعه کسب‌و‌کار صنایع‌دستی باز ‌می‌شود سالانه حدود ۵هزار نفر به فلج مغزی دچار می‌شوند
عنوان صفحه‌ها