شماره ۱۵۲۰ | ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۹ مهر
صفحه را ببند
آگهی ثبتی

آگهی تغییرات شرکت پخش سها هلال سهامی خاص به شماره ثبت 320602 و شناسه ملی 10103577060 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/02/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1396/12/29به تصویب رسید . روزنامه کثیرالانتشار شهروند جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی 10100174240 به عنوان بازرس اصلی و موسسه خدمات حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی 10380076460 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .
 سازمان ثبت اسنادواملاک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (265129)
_______________________________________
اخطاریه افراز اشخاص مجهول المکان  
آقایان هوتن-پرویز-هوشنگ شهرت همگی روزبیانی و خانمها اکرم-اعظم و ژیلا شهرت همگی روز بیانی
بنا به درخواست آقای مهدی خضروی و وراث مرحوم احمد کندی عطف به درخواست شماره 5686مورخه 25/02/95مبنی بر افراز سهمی خود از پلاک ثبتی 3153واقع در بخش دو اراک را نموده است و شما نیز طبق محتویات پرونده ثبتی مالک مشاعی می باشید و بنا به اظهار متقاضی مجهول المکان هستید بدین وسیله به شما ابلاغ میشود در تاریخ معاینه 21/08/97ساعت 11صبح تعین شده لازم است در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضر تا با حضور شما و متقاضی افرازطبق مقررات نسبت به افراز پلاک فوق اقدام گردد محل و انجام معاینه عدم حضور شما مانع افراز نخواهد شد ./
رییس ثبت اراک - علی اکبر اسماعیلی- 378/م الف
______________________________________
اخطاریه افراز اشخاص مجهول المکان  
آقایان هوتن-پرویز-هوشنگ شهرت همگی روزبیانی و خانمها اکرم-اعظم و ژیلا شهرت همگی روز بیانی
عطف به درخواست شماره3367مورخه 17/02/97مبنی بر افراز سهمی خود از پلاک ثبتی 3159الی3168-3170واقع در بخش دو اراک رانموده است و شما نیز طبق محتویات پرونده ثبتی مالک مشاعی می باشید و بنا به اظهار متقاضی مجهول المکان هستید بدین وسیله به شما ابلاغ میشود در تاریخ معاینه 21/08/97ساعت 11صبح تعین شده لازم است در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضر تا با حضور شما و متقاضی افرازطبق مقررات نسبت به افراز پلاک فوق اقدام گردد محل و انجام معاینه عدم حضور شما مانع افراز نخواهد شد .
                رییس ثبت اراک _ علی اکبر اسماعیل _377/م الف       ________________________________________
مفقودی
سند سفید موتور 150 متین 95 به شماره شهربانی  42927-511  ، شماره شاسی 9587714  و  شماره موتور  098486   مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهد شد.

تعداد بازدید :  392