شماره ۱۳۶۳ | ۱۳۹۶ پنج شنبه ۱۷ اسفند
صفحه را ببند
آگهی ابلاغ وقت رسیدگی به شخص خوانده

خواهان حسین شیروانی فرزند حشمت اله دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم ورشکستگی بطرفیت خوانده گان ۱_ ناصر زمانی فرزند مراد ۲_ بهادر فتاحی ۳_ محسن رضوی  ۴_ محمد زارع به نشانی مجهول المکان به این دادگاه ارائه نموده ووقت رسیدگی به تاریخ 03/۰۲/1397 ساعت 30/8 تعیین گردیده لذا به علت مجهول المکان بودن به خوانده گان فوق الذکر به تجویز م ۷۳ ق. ا. د. م مهلت داده می شود تا به این دادگاه مراجعه نموده ونسبت به تحویل گرفتن دادخواست وضمائم اقدام نمایند ودر وقت مقرر ذکر شده در این دادگاه حاضر شوند در غیر این صورت دادگاه وفق مقررات اقدام خواهد نمود .ضمنا برای یک نوبت مراتب آگهی خواهد شد .
دفتر شعبه دوم حقوقی دادگستری فارسان _ اسلامی

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهد شد.

تعداد بازدید :  304