میعانات گازی عامل اصلی کاهش 20‌درصدی صادرات
 

 

براساس گزارشی از سازمان گمرک ایران میزان صادرات در دوماهه اول‌ سال جاری تا 28 اردیبهشت‌ماه حدود 7میلیارد و 500‌میلیون دلار بوده است، این درحالی‌ است که میزان صادرات در این مدت نسبت به مدت مشابه ‌سال گذشته 7.3‌درصد کاهش داشته‌است. به گزارش ایسنا، رئیس‌کل گمرک، علت کاهش حدود 20‌درصدی صادرات در نخستین ماه امسال را کاهش قیمت میعانات گازی و سایر محصولات پتروشیمی دانست که تحت‌تأثیر قیمت جهانی نفت قرار دارند. البته علت دیگر کاهش صادرات در این مدت به اعتقاد کرباسیان قرار گرفتن روزهای بیشتر بین تعطیلات و در نتیجه افزایش تعطیلات در این ماه بوده ‌است. با نگاهی به آمار صادرات در فروردین‌ماه، اگرچه میزان صادرات میعانات گازی کمی بیشتر از مدت مشابه ‌سال گذشته بوده‌ است، اما به دلیل کاهش قیمت این کالا، ارزش صادراتی آن از 800‌میلیون دلار به 520‌میلیون دلار سقوط و نزدیک به 35‌درصد کاهش پیدا کرد. در ادامه آمار گمرک نشان می‌دهد که در دوماهه اول‌ سال نیز، با وجود افزایش 16.23‌درصدی صادرات این کالا به لحاظ وزنی، به لحاظ ارزشی صادرات میعانات گازی از 3‌میلیارد دلار در این مدت نزدیک به 2‌میلیارد و 400‌میلیون دلار کاهش یافته است. به لحاظ‌درصدی نیز این کاهش معادل 20.5‌درصد نسبت به دوماهه اول‌ سال قبل بوده ‌است. این درحالی است که اگرچه صادرات محصولات پتروشیمی به لحاظ ارزشی در این دوماهه کاهش نداشته است، اما نسبت به میزان افزایش وزنی، به لحاظ ارزشی صادرات این کالا افزایش چندانی را نشان نمی‌دهد؛ به این معنا که براساس گزارش گمرک میزان صادرات میعانات گازی در دوماهه نخست ‌سال معادل 50‌درصد افزایش داشته است، درحالی‌که میزان رشد ارزشی آن معادل تنها 16.5‌درصد بود. البته کاهش میزان صادرات در نخستین ماه‌ سال تنها به کاهش ارزشی میعانات گازی و محصولات پتروشیمی محدود نمی‌شود، بلکه این کاهش در میزان وزنی صادرات برخی محصولات صنعتی، معدنی و حتی کشاورزی نیز وجود داشت.


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/32199/میعانات-گازی -عامل-اصلی-کاهش-20‌درصدی-صادرات