عکس خبر
 

 

کالیفرنیا- باد در میان شعله‌های آتش در منطقه سانتا باربارا می‌وزد و جرقه‌ها را به اطراف پرت می‌کند.
Getty Images


گران‌کاناریا، اسپانیا- مردمی که داوطلبانه درحال کاشت درخت برای گسترش جنگل هستند.
Getty Images


بصره، عراق- کودکان در میان دود و آتش مشغول بازی هستند.
AFP


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/176592/عکس-خبر