یکی از مدیران تلویزیون: به شکستن بت‌هایی مثل شاملو ادامه می‌دهیم
 
نشکنیمون بت‌شکن!
 

 

   مجسمه فردوسی: «داداش من بت نیستم، بذار صحیح و سالم
 وسط میدون بمونم!»
   نیما یوشیج: «ولم کنید، من پدر شعر نو نیستم، نهایتا پسر خاله‌اش‌ام!»
   سعدی: «اگه نمی‌شکنیم می‌خوام بپرسم با منم کار دارید یا نه!»
   خیام: «منو نشکن، دو شاخه دیگه انگور بخورم، خودم می‌شکنم!»
   مولانا: «من که مهاجرت کردم ترکیه و خیالم راحته!»
   سهراب سپهری: «دست به من بزنید، آب رو گِل می‌کنم!»
   حافظ: «تا کجا ادامه می‌دید؟ منم آماده باشم یا برم فالم رو بگیرم!»
   تبلیغات تلویزیون: «برای سفارش کلنگ
 فقط کافیست با ما تماس بگیرید!»
#تو_بزن_کلنگ_بزن#شهرونگ


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/169511/نشکنیمون-بت‌شکن!