جهش دوباره قیمت گوشت به بهانه عید قربان
 

 

در روز عید قربان برخی از قصابی‌ها که تعداد آنها هم کم نبود، گوشت را در بازار به قیمت تا کیلویی 40‌هزار تومان گران‌تر فروخته‌اند. به گزارش فارس درحالی ‌که متوسط قیمت گوشت گوساله به 83‌هزار تومان رسیده است، قصابان تهرانی از فرصت عید قربان استفاده کردند و قیمت هرکیلوگرم گوشت را تا 120‌هزار تومان افزایش دادند.  جالب است که بدانید مدیران وزارت کشاورزی و صنعت گفته‌اند که قیمت منطقی گوشت قرمز 65‌هزار تومان است و دست‌هایی در میان است که اجازه نمی‌دهد قیمت‌ها واقعی شود.

 


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/169486/جهش-دوباره-قیمت-گوشت-به-بهانه-عید-قربان-