کوچه اول
 

 

چه کسانی صداوسیما را می‌بینند؟ | امیرمسعود فلاح|  معاون سیما گفته 80% مردم صداوسیما را می‌بینند. عده‌ای بهانه‌جو هم دست گرفته‌اند. در جوابشان باید گفت اولا، گِردالیزاسیون و رُندکردن از تکنیک‌های رایج در علم آمار است. حالا بر فرض که آمار واقعی 79% بوده و مسئول محترم گرد و رُندش کرده باشد. چه اشکالی دارد؟ ثانیا، مسئول محترم جامعه آماری را باز گرفته و نبسته تا بتواند درِ دهان عیب‌جویان را ببندد. نگفته که کدام مردم و مردم کجا. ثالثا، وقتی گفته «صداوسیما را می‌بینند» منظورش واضح است: می‌گوید 80% مردمی که روزانه یا هفتگی یا ماهانه از پارک ملت به سمت چهارراه پارک‌وی می‌روند، سرشان را برمی‌گردانند و ساختمان‌ها و در و دیوار و محوطه سازمان صداوسیما را نگاه می‌کنند. (این ایراد علمی و منطقی به ایشان وارد است که چرا مقطع زمانی را مشخص نکرده و شنونده را به ابهام انداخته) خب، این جمله کجایش عجیب و غریب است که شلوغش می‌کنید؟


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/169421/کوچه-اول