۱۶۷ هزار میلیارد تومان، گردش مالی مواد مخدر در کشور است
 
معتادها: تازه کلی هم فرصت شغلی ایجاد کردیم!
 

 

   یک قاچاقچی: شفافیت مالی فقط خودمون
   یکی از حروف الفبا: باید جای اختلاس، راه قاچاق رو می‌پیمودم!
   یک معتاد: مثقال-مثقال جمع گردد، وانگهی میلیارد شود!
   کارمند اداره آمار: وارد آمار اشتغال بکنم‌شون یا نه؟!
   بانک مرکزی: پول‌هارو تو متکا نذارید، بدید ما نگهداریم!
#پول_خونی #پول_خیلی_کثیف #شهرونگ


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/169419/معتادها:-تازه-کلی-هم-فرصت-شغلی-ایجاد-کردیم!