آیا هوش کاملا ارثی است؟
 

 

بررسی هوش تا حدی به خاطر این‌که می‌توان به شیوه‌های مختلف آن را تعریف و اندازه‌گیری کرد، ‏چالش برانگیز است. ارکان هوش عبارت‌اند از توانایی استدلال، برنامه‌ریزی، حل مسأله، تفکر انتزاعی و ‏درک ایده‌های پیچیده. مطالعات بسیاری برسنجش هوش یا بهره هوشی‎ (IQ) ‎مبتنی است‎. محققان برای جست‌وجوی ژن‌های اثرگذار بر هوش مطالعات بسیاری انجام داده‌اند. بسیاری از این ‏مطالعات بر مشابهت‌ها و اختلافات‎ IQ ‎در خانواده‌ها، به‌ویژه روی فرزند خوانده‌ها و دوقلوها تمرکز ‏کرده‌اند. این مطالعات نشان می‌دهد که فاکتور‌های ژنتیکی مسئول حدود 50 درصد از اختلاف هوش میان ‏افراد است. این مطالعات به شکل قطعی ژنی را که مسئول اختلافات هوش باشد شناسایی نکرد. ‏ هوش همچنین بشدت توسط محیط متأثر می‌شود. فاکتورهای مرتبط با محیط خانه یک کودک و تربیت، ‏تحصیل و دسترسی به منابع آموزشی و تغذیه همگی در هوش دست دارند. ‏


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/169413/آیا-هوش-کاملا-ارثی-است؟