ارتقای سلامت ۸ محصول کشاورزی پرمصرف
 

 

در پاسخ به مطلب مندرج در تاریخ 9 اردیبهشت‌ماه 98 با عنوان «سیب‌زمینی‌های مشکوک در سبد خرید ایرانی‌ها» جوابیه دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت  بیشتر می‌شود.
وظیفه آموزش کشاورزان و مداخله جهت استفاده بهینه از کود و سم در حیطه وظایف وزارت جهاد کشاورزی است و دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی وظیفه دارد بر اجرای مصوبات شورا در این زمینه نظارت نماید. در این راستا طرح ارتقای سلامت ۸ محصول کشاورزی پرمصرف (که سیب‌زمینی یکی از این موارد است) با محوریت وزارت جهاد کشاورزی درحال برنامه‌ریزی برای اجرا بوده و اقدامات موثری درخصوص آموزش کشاورزان، مسئولان کلینیک‌های گیاه پزشکی و کارشناسان ترویج انجام شده است.
تسریع در اجرای برنامه مذکور البته نیازمند تخصیص به‌موقع و مکفی منابع است و طبق گزارشات ارایه‌شده توسط وزارتخانه مذکور در جلسات کارگروه دبیرخانه شورایعالی سلامت، امید می‌رود شاهد بهبود تدریجی سلامت برخی محصولات کشاورزی مورد ایراد و کاهش باقیمانده آلاینده و نیترات در این موارد باشیم.


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/164522/ارتقای-سلامت-۸-محصول-کشاورزی-پرمصرف