6میلیون سکه مشمول مالیات شد
 

 

مالیات بر سکه‌های پیش‌فروش‌شده حدود ۱۰۰۰میلیارد تومان درآمد عاید دولت می‌کند. این موضوع را محمدقاسم پناهی، سرپرست پیشین سازمان امور مالیاتی به تسنیم گفته و توضیح داده است: «7.6‌میلیون سکه از سوی بانک مرکزی فروخته شده که بیش از 6میلیون سکه پیش‌فروش‌شده مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. یک‌میلیون سکه زیر 20 عدد بوده و معاف از مالیات خواهد بود. به ‌هرحال محاسبات نشان می‌دهد در این طرح درآمدی حدود 1000‌میلیارد تومان وصول خواهد شد.»


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/164419/6میلیون-سکه-مشمول-مالیات-شد