آتش‌سوزی‌های بزرگ و تغییرات آب و هوایی
 

 

آتش‌سوزی‌های جنگلی علاوه بر وارد کردن خسارات شدید به درختان، می‌توانند به میزان زیادی بر آب و هوا اثر ‏بگذارند. این آتش‌سوزی‌ها می‌توانند بر میزان گازهای گلخانه‌ای (بخار آب، دی‌اکسید کربن، متان، اکسید نیتروس، اوزون و ‏کلروفلوئوروکربن‌ها) بیفزایند و بدین ترتیب مشکل آلودگی و گرمایش جهانی را وخیم‌تر کنند. با این حال، آتش‌سوزی‌های ‏جنگلی بخش مهمی از اکوسیستم هستند و بسیاری از گیاهان برای این‌که رشد و تکثیر یابند به حرارت و دود ناشی از این آتش‌سوزی‌ها وابسته هستند. اما آتش‌سوزی‌های جنگلی بزرگ می‌توانند خسارات گسترده‌ای به اکوسیستم وارد کنند و همین امر ‏اهمیت کنترل و پیشگیری کارآمد آتش‌سوزی‌های جنگلی را مورد تأکید قرار می‌دهد‎.‎


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/164408/آتش‌سوزی‌های-بزرگ-و-تغییرات-آب-و-هوایی