اینستاگرام
 

 

Earth And Sustainability
همه ما درباره این شنیده‌ایم: باید زمین را جایی بهتر برای خودمان و آیندگانمان کنیم. اما هرکدام از ما چقدر اطلاعات داریم که چه کارهایی از دستمان برمی‌آید؟ چه کارهایی به بهترشدن زمین برای زندگی ما کمک می‌کند؟ زمین و پایداری آن، یک وکیل و یک دانشجوی مدیریت در تلاش هستند تا زمین را پایدارتر کنند. آنها در این صفحه اینستاگرام به شما یاد می‌دهند که برای پایدارترشدن زمین چه کارهایی باید انجام دهید و از انجام چه کارهایی خودداری کنید. اگر زمین برای شما مهم است، آنها را دنبال کنید و تلاش کنید تا به حرف‌هایشان عمل کنید.


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/164394/اینستاگرام