معاون اول رئیس‌جمهوری:
 
کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی
 

 

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به تحریم‌ها و آثار آن بر بودجه کشور تصریح کرد: «خوشبختانه با تلاش‌هایی که طی سال‌های اخیر صورت گرفته، میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافته و اگر زمانی بودجه دولت ۸۰ تا ۹۰‌درصد به نفت وابسته بود، این وابستگی امروز به ۳۰‌درصد رسیده است و این یعنی اگر در بخش هزینه‌ها در دستگاه‌های اجرایی صرفه‌جویی شود، منابع بیشتری می‌تواند در قالب بودجه مورد استفاده قرار گیرد و در مسیر توسعه کشور استفاده شود.»

 


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/162475/کاهش-وابستگی-بودجه-کشور-به-درآمدهای-نفتی-