کارگردانی بازار خودرو با 400 پیامک
 

 

شنیده شده شخصی با مدیریت 400 پیامک برای خودروها قیمت‌گذاری می‌کند. این موضوع را احمد سالک، نماینده مجلس به ایلنا گفته و توضیح داده است: «باندها و دلال‌هایی امروز از فضای مجازی استفاده و روی کالاهای اساسی مردم کار می‌کنند. شنیده شد که شخصی با ۴۰۰ پیامک، ۴۰۰ نفر را مدیریت کرده و در گوشه‌ای نشسته و خودروهای مورد نیاز مردم را قیمت‌گذاری می‌کند.»
او تاکید کرده است: «اینها در اقتصاد اخلال ایجاد می‌کنند و بی‌تردید باید با شبکه‌های نفوذ هم مرتبط باشند، درنتیجه در این سمت هم کنترل جدی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی را می‌طلبد.»


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/162452/کارگردانی-بازار-خودرو-با-400-پیامک-