کوچه اول
 

 

 حرفای تحریک‌کننده  | امیرمسعود فلاح|   تو اینستاگرام صفحاتی هست که جملات هجده ریشتریِ انگیزشی و تحریک‌کننده اراده پست می‌کنند. دیشب تو یکیشون خواندم «شما به خاطر این‌که پولی ندارید، فقیر نیستید. اگر شما آرزویی نداشته باشید، فقیر هستید.» با خوندن این جمله خیلی انرژی گرفتم. لامصب اثرش نمی‌پرید. صبح همه چی‌رو با همون نگاه می‌دیدم: سر کار به مدیرم که حقوق رو واریز نکرده بود، گفتم شما به خاطر بحران مالی نیست که حقوق رو دیر میدید. شما تقویم ندارید که ببینید سر برجه. تو تاکسی به راننده‌ای که بقیه پولمو نداشت بده گفتم مشکل شما نداشتن پولِ خرد نیست. شما صبحونه خوب نخوردید. خونه که رسیدم، دیدم مادرم سوپ رو به‌عنوان شام گذاشته جلوم. گفتم مادرجان از بلدنبودن نیست که شما سوپ رو جای شام قالب میکنی به ما. شما خواهرشوهرِ بد ندیدی تا حالا. ضربه‌ای مامانم به خاطر تعریف‌کردن از عمه‌ام به سرم زد، حالم را سر جا آورد.


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/159064/کوچه-اول