نمایندگان کارگری و کارفرمایی روی اعداد بالای دو میلیون تومان چانه‌زنی می‌کنند
 
حداقل حقوق سال 98 چقدر است؟
 

 

شهروند| نشست‌های دقیقه نود برای تعیین مزد کارگران به نتیجه نرسید. فعالان کارگری به جهش قیمت‌ها در سال 97 اشاره می‌کنند و می‌گویند حقوق کارگران باید جوابگوی هزینه 3‌میلیون‌و760 هزار تومانی کارگران باشد. سال گذشته حداقل مزد کارگران حدود یک میلیون و 115 هزار تومان بود و به این ترتیب نماینده کارگران خواهان افزایش حدود  2میلیون تومانی حقوق آنها شده‌. این در حالی است که کارفرمایان می‌گویند رکود اقتصادی وضعیت مالی آنها را هم به‌هم ریخته است و آنها نمی‌توانند جوابگوی تقاضای نماینده کارگران باشند. در واقع رقمی که کارفرمایان برای افزایش حقوق کارگران در نظر دارند زیر یک میلیون تومان است تا در مجموع حداقل حقوق به حدود 2 میلیون تومان برسد.
دعواها سر نرخ مزد در حالی ادامه دارد که طبق قانون کار حداقل حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم و هزینه خانوار تعیین شود و البته نمایندگان کارگری می‌گویند سهم دستمزد کارگران