چهارشنبه‌سوري را سياسي نكنيم
 

 

شايد با خواندن اين تيتر كه «چهارشنبه‌سوري را سياسي نكنيم»، ذهن خواننده فوري به اين معطوف شود كه مخاطب ما مردم ‏هستند كه با انگيزه‌هاي سياسي مي‌خواهند به چهارشنبه‌سوري رنگ و لعاب مورد نظر خود را بزنند. به‌طور قطع اين گروه نيز ‏مي‌توانند مخاطب اين يادداشت باشند، ولي واقعيت اين است كه تعداد آنان در ميان مردم آن‌قدر كم است كه نيازي به چنين تذكري ‏نيست. در جامعه‌اي كه انواع و اقسام فرصت‌ها براي رفتار سياسي وجود دارد، مردم نياز ندارند كه يك آيين سنتي و تاريخي خود ‏را آلوده به امور ديگر كنند. بنابراین مخاطب اصلی اين یادداشت مسئولان كشور هستند. درواقع اگر حكومت‌كنندگان به هر دليلي ‏و از موضع سياسي و قدرت وارد دخالت در يك رفتار عادي مردم مثل لباس پوشيدن و رنگ آن يا سنت‌هاي تاريخي و مذهبي ‏شوند، ناخواسته آن رفتار را سياسي مي‌كنند و مردم در برابرش واكنش نشان خواهند داد‎.‎
انقلاب اسلامي به نوعي واكنشي بود در برابر فشارهای حكومت پيشين در جهت اسلام‌زدايي و تقويت فرهنگ پيش از اسلام. به ‏همين علت مردم در برابر آن سياست‌ها واكنش منفي نشان دادند به‌طوری که سال‌هاي منتهي به انقلاب و پس از آن برخي از مراسم ‏و آيين‌ها مثل چهارشنبه‌سوري به حاشيه رفت و ضعيف شد. اين وضعي طبيعي بود. وضعي كه پس از گذشت مدتي مي‌توانست ‏تعديل شود. متاسفانه پس از انقلاب عده‌اي همان مسير را با همان شيوه و البته در جهت معكوس طي كردند. البته همان نتايج را ‏در جهت مخالف به دست آوردند، زيرا فرهنگ و سنت تاريخي مردم چيزي نيست كه به دستور دولت‌ها و از بالا تغيير كند‎.‎
رژيم گذشته كه به صورت دستوري و با اتكا به قدرت دولتي مي‌خواست برخي از عادت‌ها و آيين‌های مردم را حذف و به‌جای آن ‏برخي ديگر را زنده و پررونق‌تر كند، نتيجه‌اي معكوس را گرفت. در دهه‌هاي گذشته نيز خواستيم تمامي مظاهري را كه اسلامي ‏نمي‌دانيم برچينيم، ولي اين نيز نتيجه معكوس داد. بيشتر مردم تعارضي ميان آيين‌هاي ملي و ديني خود نمي‌بينند. همان‌هایی كه در ‏عاشورا سينه‌زني مي‌كنند، چه بسا در چهارشنبه‌سوري و سيزده به‌در نيز حاضر می‌شوند‎.
ادبيات مسئولان در بروز شدت عمل عليه كساني كه آسايش مردم را در جشن‌هاي چهارشنبه‌سوری پايان‌سال مختل مي‌كنند، ‏نمونه‌اي از اين تصور نادرست است كه گويي اين مراسم دروني شده از سوی مردم نيست. به‌طور قطع نبايد اجازه داد كه آسايش ‏مردم مختل شود. اين امري طبيعي است و پليس هم نقش تعيين‌كننده در تأمين اين امنيت دارند. ولي اين را مي‌توان با ادبياتي ‏همدلانه گفت و اين‌كه مردم و جوانان چنين رفتاری نخواهند كرد؛ چرا كه مي‌دانند مسئولان وظيفه برخورد با اين نمونه‌ها را دارد. ‏مهمتر اين‌كه نهادهاي دولتي و شهرداري‌ها باید امكاناتي را فراهم كنند كه مردم و كساني كه به شركت در اين آيين‌ها علاقه‌مند هستند، ‏به آن‌جا بروند و با آرامش كامل به جشن و سرور بپردازند. مردم ايران تعارضي ميان آيين‌هاي فرهنگي خود نمي‌بينند، نهادهای مرتبط. پس چهارشنبه‌سوري را سياسي نكنيم‎.‎

 


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/157249/چهارشنبه‌سوري-را-سياسي-نكنيم