زادروز شاعر خراسانی
 

 

79 سال پیش در چنین روزی، برابر نوزدهم مهر ماه 1318 خورشیدی، محمدرضا شفیعی کدکنی، شاعر شهیر معاصر در کدکن نیشابور به دنیا آمد. شفیعی کدکنی هرگز به دبستان و دبیرستان نرفت و از آغاز کودکی نزد پدر خود و محمدتقی ادیب نیشابوری به فراگیری زبان و ادبیات عرب پرداخت. او بعد از شرکت در کنکور وارد دانشکده ادبیات شد و مدرک کارشناسی خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد، و مدرک دکتری را نیز در همین رشته از دانشگاه تهران گرفت. شفیعی کدکنی از سال ۱۳۴۸ تاکنون استاد دانشگاه تهران است. شفیعی از جمله دوستان نزدیک مهدی اخوان ثالث بود و دلبستگی خود را به اشعار وی پنهان نمی‌‌کند. او با تخلص م.سرشک شعر می‌سراید.


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/145018/زادروز شاعر-خراسانی