5 کتاب پرفروش در جهان
 

 

  آتش و خشم: درون کاخ سفید ترامپ از مایکل ولف

  میز مگنولیا از جوانا گینس

  وفاداریِ بالاتر از جیمز کومی

  چین‌خوردگی در زمان از مدلاین لنگل

  مرد سگی و بچه گربه‌ای از دیو پیلکی

 


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/140207/5-کتاب-پرفروش-در-جهان