پایان دلار 4200 تومانی
 

 

دلار 4200 تومانی که حواشی زیادی به‌دنبال داشت، به 4300 تومان رسید و دیروز بانک مرکزی قیمت دلار را ۴۳۰۱ تومان اعلام کرد.این موضوع در حالی رخ می دهد که دولت به تازگی بازار ثانویه ارز را راه انداخته است که بر این اساس صادر کنندگان باید ارز خود را با نرخ اعلامی دولت به وارد کنندگان بفروشند. دولتی ها معتقدند این اقدام موجب کاهش قیمت دلار و بر چیدن بساط قاچاق می شود.


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/137548/پایان -دلار -4200-تومانی-