رافائل نادال: تماشاچیان درآمد تنیس‌بازهای مرد و زن را تعیین می‌کنند
 

 

رافائل نادال، مرد شماره یک تنیس مردان در جهان در مصاحبه با یک مجله ایتالیایی در مورد این سوال که آیا تنیس‌بازهای زن باید به اندازه مردان پول دریافت کنند؟ گفته است که ما نباید حتی این سوال را مطرح کنیم، چراکه تعداد تماشاگران مسابقات مردان و زنان متفاوت است. نادال گفته است: همان‌طور که مدل‌های زن بیشتر از مدل‌های مرد پول درمی‌آورند و کسی نمی‌پرسد چرا، در مورد تنیس هم همین‌طور است. مسابقات مردان، تماشاگران بیشتری دارد.

 


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/135239/رافائل-نادال:- تماشاچیان-درآمد-تنیس‌بازهای-مرد-و-زن -را-تعیین-می‌کنند