دوربین
 

 

  مدرسه‌ای دخترانه در نیجریه؛ جایی که اخیرا بوکوحرام به آن حمله کرد و بسیاری از کودکان را ربود.
   REUTERS    

 


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/129549/دوربین