تو‌ئیت لند
 

 

ترادیاتور: خواستم پول تقلبی چاپ کنم دیدم رنگی هزینه ش زیاد میشه سیاه و سفید و یه رو چاپ کردم.                           

ترادیاتور : رفتم شکار یکی پرسید داری چکار میکنی؟ گفتم آروم باش, مگه نمیبینی کمین کردم که شکار کنم؟ گفت پاشو مرتیکه, کی میاد تو باغ وحش گوزن شکار کنه؟


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/126297/تو‌ئیت-لند