شماره ۱۴۹۷ | ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۱ شهريور
صفحه را ببند
ایرانشهر
کارتون
image
شهرونگ
تماشاخانهمسئولان: بیشتر به خاطر حس نوستالژیش می‌گیمفتو طنزرازهایی برای بقاماست ریختن تو  قیمه در روز سینمایه وقت بد نباشه ما تو جمع سیگار نمی‌‌کشیم؟!شهر فرنگ
عنوان صفحه‌ها