شماره ۱۲۶۹ | ۱۳۹۶ شنبه ۲۰ آبان
صفحه را ببند
گفت‌ و گو
کارتون
image
نجات
سلوک «گیتس» از ابداع به اهدا

هیچ کسی از درمان جا نمی‌ماندجهان به بیل گیتس‌های بیشتر نیاز   دارد
عنوان صفحه‌ها