رسانه فرهنگ خدمت داوطلبانه ایرانیان
شماره ۱۱۰۵ | ۱۳۹۶ پنج شنبه ۳۱ فروردين
صفحه را ببند
شهرونگ
image
شهرونگ
لوح تقدیر
بهترین غرفه
فرهنگ و هنر
جمشید مشایخی:      از بی‌امکاناتی جوان‌های شهرستانی غصه می‌خورماسکار تئاتر را کوین اسپیسی
 اجرا می‌کندآیا رپرتوار هم تغییر می‌کند
موسیقی را حرام نمی‌دانم

فروشنده پنجمین فیلم مستقل پرفروش ۲۰۱۷مبارزه بازیگر زن برای حقوق برابرهمزمانی نمایشگاه کتاب
 با ایام انتخابات حساسیت‌ها را افزایش دادهانتقاد علیرضا کهن‌دیری
 از مسابقه تولید موسیقی پاپنمايشگاه گروهى قباله برگزار می‌شودکات
عنوان صفحه‌ها