شماره ۴۷۵ | ۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۴ دي
صفحه را ببند
طرح نو
کارتون
image
طرح نو
تشویق مردم به مشارکت اجتماعی از اهداف مهم انقلاب بوده است ضرورت مشارکت کارآمد مردم
 در حل مسائل کشور مشارکت اجتماعی و مردم‌سالاری
عنوان صفحه‌ها
شهروند تازه میشود
شهروند تازه میشود