شماره ۱۳۶۳ | ۱۳۹۶ پنج شنبه ۱۷ اسفند
صفحه را ببند
گفت‌ و گو
کارتون
image
فرهنگ و هنر
سیاسی بودن اسکار توهم یا واقعیت۷۰‌درصد اسکار سالم است

جشنواره‌های ما سیاسی است، مقایسه‌های‌مان نیز همین‌طور
توطئه‌ای در کار نیست
عنوان صفحه‌ها